U prvom delu sam opisao osnovne podatke za radio komunikaciju putem prvog geostacionarnog satelita. Ovaj put, pišem o radio uređaju koji ću iskoristiti kao osnovnu pobudu na 144 MHz.

FDK Multi-750e radio uređaj će poslužiti kao osnovna pobuda na 144MHz, na koji ću povezati transverter na 2400MHz, nakon kojeg ide RF pojačavač i na kraju antena za ovaj opseg.

FDK Multi-750e

FDK radio uređaj sam kupio kao neispravan, i prvo ga moram popraviti.

Nakon uključenja, čuje se samo šuštanje, modulacije deluju da rade, ali ne radi ni RX ni TX. Prva sumnja je pala na sam PLL modul, što se kasnije ispostavilo kao tačno.

Pročitao sam da se prilikom reparacije ovog radio uređaja predlaže čišćenje svih trimer potenciometara i pregled ploče na hladne lemove. Uradio sam nešto slično…

 • zamenio sam svih 18 trimer potenciometara RF sekcije
  • tačnije 17, jedan za RF modul nisam imao pri ruci
  • trimer-potenciometre (2 kom) na digitalnom modulu nisam menjao – ispravni su
 • prelemio svaku moguću lemnu tačku u uređaju!!!
  • uređaj ima 7 modula (RF, SSB, PLL, Tone, TX amp, digitalni modul i displej)
  • prednji panel, gde se nalaze displej, enkoder i razni prekidači, nisam dirao – sve je u funkciji
 • na PLL modulu sam zamenio sve elektrolitske kondezatore

Izgled digitalnog modula, donja strana – pre lemljenja…

Digitalni modul, donja strana - pre lemljenja

Izgled dela radio uređaja, nakon lemljena. Na slici se vide: digitalni modul (levo), SSB modul (gore desno) i PLL modul (dole desno)…


PLL

PLL modul

Metalna kutija PLL modula sadrži osnovni oscilator (14.7MHz) koji se množi x9 (132.3MHz), šalje na TA7060AP (pojacalo), i dalje na PLL IC (uPD2819C). Metalna kutija je otvorena, svi kontakti prelemljeni, a elektrolitski kondenzatori zamenjeni.

Frekvencmetrom sam izmerio osnovnu frekvenciju (14.7MHz) unutar kutije, a na izlazu PLL-a 134.300 MHz (kada je na displeju 145MHz).

Nakon uključenja uređaja, PLL modul radi neko kratko vreme, što se može proveriti voltmetrom u tački TP1. Ta testna tačka treba da pokaže 3V kada je na displeju uređaja 145 MHz. Kalibracija napona se postiže trimer kondenzatorom CV1. Posle par minuta rada (minut-dva), PLL ne radi narednih sat (i nešto) vremena, što se vidi na TP1 (0V).

U jednom trenutku sam razmišljao o zameni celog PLL modula sa Si5351A i malim OLED ekranom. U tu svrhu sam prilagodio i softver. Testiranja su pokazala da FDK lepo sarađuje sa novim modulom, ali je potrebno napraviti dodatni bandpass filter kojim bi se uklonili harmonici iz Si5351A.

Posle opsežnih testiranja, ustanovio sam da problem na PLL modulu pravi materijal nanešen preko VCO-a na PLL modulu. Ovo je poznati problem sa VCO delom koji se javlja i na drugim radio uređajima. Primenjen je materijal (coating) tokom proizvodnje koji treba da štiti kolo od vlage. Međutim, ovaj sloj je higroskopski i tokom vremena kreira više problema nego što ih rešava.

Rešenje je da se sav materijal ukloni, za svaki slučaj zamene obe varikap diode 1S2209 (nisam ih menjao) i primeni zaštitni sloj vrućeg istopljenog lepka preko VCO-a kako bi se zapečatio. Poznato je da je Kenwood ovo radio na uređajima pod garancijom za svoje proizvode.

Uklonio sam sav zaštitni materijal, zamenio otpornike sa SMD varijantom (1206) i PLL je proradio odmah.

Na slici, uklonjem zaštitni materijal sa starim otpornicima…


SSB modul

SSB modul

Na SSB modulu su zamenjeni svi trimer-potenciometri i podešene sve modulacije, prema servisnom uputstvu:

 • FM (TX uključen)      – 10.7MHz             – -/+ 100Hz
 • LSB (samo RX)          – 10.7015MHz       – CV2 za podesavanje (-/+ 50Hz)
 • CW (TX uključen)     – 10.6993MHz       – CV3 za podesavanje
 • USB (samo RX)          – 10.6985MHz – CV3 za podesavanje (-/+ 50Hz)

Simplex/Duplex/Cross talk

Uređaj ima mogućnost simplex/duplex/cross-talk rada.

 • Simplex          – RX/TX na istoj frekvenciji
 • Duplex            – RX/TX pomereni za 600Khz (-/+)
 • Cross talk        – RX na VFO1, TX na VFO2

Napomena: nema dodatnih podešavanja za duplex razliku.


Transverter na 2.4GHz

FDK radio uređaj poseduje izlaz za fabrički transverter na 432MHz. Ovaj izlaz ću iskoristiti za transverter na 2.4GHz (BU 500).

Potrebno je da proverim RF snagu na ovom konektoru, kako bih znao da li odgovara BU 500 transverteru.

Izgled konektora na FDK…

Konektor za povezivanje na transverter.

Za sada toliko. Temu nastavljam kada nabavim ovaj transverter, a zatim i antenu za 2.4GHz.

73 de YU2MP

Satelitska radio-amaterska komunikacija – drugi deo – RX/TX popravka
Tagged on: