Atlas 210X / 220-CS

Originalno Atlas napajanje (220-CS ili 200-PS) ima zener diodu za 13V (1N5350) i zajedno sa još jednom diodom (1N4005 – podiže napon za 0.7V), omogućava napon na izlazu ispravljača od oko 13.7V.

Atlas 220-CS / 200-PS napajanje

Zener diode menjaju svoj parametar sa porastom temperature, pa se može desiti da ista “prokliza”, kada se temperatura poveća, a samim tim se povećava i napon na izlazu ispravljača. Što je veća vrednost koju zener dioda ima (npr. 12V), promena temperature na nju više utiče.

Umesto zener diode, bolje je koristiti TL431 sklop, koji obezbeđuje daleko bolju tačnost zadatog napona, bez obzira na temperaturu.

TL431A

Kako je TL431 sklop postavljen na Atlas napajanju…

Atlas 220-CS / 200-PS napajanje – prepravljeno sa TL431

Na referentnom izvodu (R), TL431 treba da ima 2.5V (Vref).
Da bi napon na izlazu bio 13.8V, potrebno je da R1 i R2 budu npr. 68K i 15K…

Vout = (1 + 68K/15K) * 2.5 = 13.83V

Napomena: koristi metal film otpornike za referentni izvod (68K i 15K). Precizniji su.

1.2K 1W otpornik može biti i karbonski. Ovaj otpornik se minimalno greje kada je postavljen van uređaja (tokom testiranja), ali se greje kada se postavi na mesto, zbog okolnih komponenti koje se greju. TL431 se malo greje.

Izgled ugrađenog TL431 sklopa na Atlas napajanju

Atlas napajanje 220-CS / 200-PS – prepravka sa TL431