Servis (popravka i programiranje):

Retro računara
Amaterskih radio stanica

AMATERSKI RADIO

Servis HF/VHF/UHF radio stanica

RETRO RAČUNARI

Servis retro računara

KONTAKT

E-mail