Es’hail 2 / QO-100 - Band plan

Čitajući o novom 802.11ax (WiFi-6) protokolu i ponovnom iskorišćenju 2.4GHz opsega za WiFi tehnologije, došao sam i do članka o upotrebi istog ovog opsega za radio-amatersku komunikaciju putem satelita.

Reč je o “Es’hail-2 / QO-100” satelitu (Qatar Oscar 100), koji je lansiran novembra 2018. godine, a sa sobom nosi (između ostalog) radio amaterski transponder. To je prvi radio amaterski satelit postavljen u geostacionarnu orbitu (25.9° East) koji omogućava usko/široko pojasnu komunikaciju između radio amatera od Brazila do Tajlanda.

Es’hail 2 / QO-100 - Coverage

U prvom delu ovog teksta ću ukratko objasniti način komunikacije putem ovog satelita, frekvencije i plan rada, kao i planove za izradu/prepravku opreme neophodne za RX/TX.


Frekvencije za komunikaciju

Es’hail-2 ima dva “Phase 4” amaterska radio transpondera koja rade na 2400 MHz i 10450 MHz opsezima. Za standardne analogne operacije (CW, SSB) koristi se transponder širine 250 kHz (bandwidth), a za eksperimentalne digitalne modulacione šeme i DVB amatersku televiziju (DVB-S2) koristi se transponder širine 8 MHz (bandwidth).

Frekvencije koje se koriste za komunikaciju putem ovog satelita su sledeće:

 • Usko-pojasni transponder (NB)
  • 2400.050 –  2400.300 MHz Uplink
  • 10489.550 – 10489.800 MHz Downlink
 • Široko-pojasni transponder (WB)
  • 2401.500 –  2409.500 MHz Uplink
  • 10491.000 – 10499.000 MHz Downlink
Es’hail 2 / QO-100 - Band plan

Iako ne postoji formalni plan opsega, sledeći detalji mogu poslužiti kao početno uputstvo za komunikaciju…

Es’hail 2 / QO-100 - Band plan frequencies

Osnovna pravila

Za radio-amaterske komunikacije putem Es’hail-2 satelita važe ista pravila kao i za zemaljske radio-amaterske veze. Između standardnih pravila o lepoj komunikaciji, treba obratiti pažnju i na sledeće:

 • Nije dozvoljeno emitovati snagom većom od Beacon signala!
  U slučajevima da se takav signal detektuje, biće označen od strane “LEILA” sirene. Kada je signal označen, operater odmah mora smanjiti snagu emitovanja (ERP).
 • Nije dozvoljena FM modulacija ili bilo koja druga modulacija koja koristi širinu opsega veću od 2700 Hz na NB transponderu.
 • Nisu dozvoljni digitalni FM režimi rada kao što su C4FM, DSTAR…
 • Nije dozvoljeno emitovanje ispod donjeg CW beacon signala.
  Komunikacija putem amaterskog satelitskog servisa se obavlja isključivo u opsgeu od 2400 do 2450 MHz. Odgovorni ste za sopstvene prenose!
 • Nije dozvoljeno emitovanje iznad gornjeg PSK beacon signala.
 • Ne emitovati oko “guardband” CW i PSK beacon signala.
  Ako emitujete USB modulacijom na 10489,795 MHz, vaš spektar će zauzeti do .798 MHz i preplitaće se sa PSK beacon signalom.
 • NB transponder je bent-pipe tipa.
  Signal koji dolazi do satelita se pojačava, prebacuje sa uplink na downlink frekvenciju i šalje nazad na Zemlju.
 • Uplink polarizacija je RHCP.
  (right-hand circular polarizacija)
 • Downlink polarizacija za NB transponder is V.
  (vertikalna linearna polarizacija)
 • Full-Duplex operacija je obavezna.
  Operater mora biti u mogućnosti da prati downlink dok emituje signal.
 • Upper Beacon signal je modulisan putem 400 bit/s BPSK.
 • Beacon signale generiše zemaljska stanica.
  Ovi signali prenose dodatne operacione informacije, kao i informacije o održavanju sistema.
 • Udaljeni rad putem Interneta nije poželjan i dozvoljen je samo u slučaju nepogoda.

Potrebna oprema za komunikaciju

… putem Es’hail-2 / QO-100 satelita:

 • X-Band 10 GHz Downlink:
  • satelitska antena prečnika 89cm za kišna područja na krajevima
  ćelije, kao što su Brazil ili Tajland
  • satelitska antena prečnika 60 cm na mestima sa najboljom
  pokrivenošću
  • satelitska antena prečnika 75 cm at peak -2dB
  • NB: linearna vertikalna polarizacija
  • WB: linearna horizontalna polarizacija
 • S-Band 2.4 GHz NB-Uplink:
  • uskopojasni režimi rada kao što su SSB, CW
  • 5W nominalna snaga emitovanja (22.5 dBi pojačanje antene, 75cm
  prečnik satelitske antene)
  • RHCP polarizacija
 • S-Band 2.4 GHz WB-Uplink (DATV):
  • širokopojasni režimi rada, DVB-S2
  • potreban EIRP od max 53 dBW (2.4m prečnik antene i 100W)
  • RHCP polarizacija

Amaterska RX/TX radio oprema

Da bih se i sam uključio u ovakvu vrstu amaterske radio komunikacije, pristupio sam nabavci neophodne opreme.

Prijemnik (RX)

Kao prijemni deo, za početak, koristim WebSDR – u pitanju je web prijemnik britanskog amaterskog TV kluba, koji se nalazi u mestu Cornwall (UK).

Ovom prijemniku se može pristupiti putem adrese https://eshail.batc.org.uk/nb/

Es’hail 2 / QO-100 - WebSDR

Putem ove Internet stranice, a pre upuštanja u sopstvenu izradu prijemnika, radio-amater se može upoznati sa radnim frekvencijama i videti kako to uživo “zvuči”.

Sopstveni prijemnik se može napraviti uz pomoć sledeće opreme:

Predajnik (TX)

Kao SSB predajnik za analogni (uskopojasni) režim rada, pokušaću da iskoristim stariji radio uređaj “FDK Multi-750e”, namenjen radu na 2m. Uređaj omogućava FM, LSB/USB i CW način rada, sa snagom emitovanja od 1/10W. Plan je da ovaj uređaj iskoristim kao osnovnu pobudu na 144MHz, na koji ću povezati transverter na 2400MHz, nakon kojeg ide RF pojačavač i na kraju antena za ovaj opseg.

FDK Multi-750e radio uređaj potiče iz 80-ih godina prošlog veka. U pitanju je radio amaterski uređaj na 144MHz (2m), koji je imao pristupačnu cenu, a mogao se dokupiti odgovarajući transverter na 432MHz (70cm) koji se kontroliše putem prednjeg panela.

FDK Multi-750e

Mnogi od ovih uređaja još uvek postoje, ali su prestali sa radom zbog veoma čestih grešaka:

 • trimer potenciometri uređaja su podložni isprekidanom radu
  • pogotovo oni na modulu predajnog pojačala
 • hladni lemovi
  • ceo uređaj ih ima!


Ovaj uređaj sam kupio kao neispravan, i prvo ga moram popraviti. O tome, u narednom tekstu.

73 de YU2MP

Satelitska radio-amaterska komunikacija – prvi deo
Tagged on: