Procena

Uvid u dizajn i funkcionalnost mreže.
Preporuke o poboljšanju i optimizaciji.

Dizajn i redizajn

Projektovanje mreže po sistemu “ključ u ruke”.
Ispravke trenutnog dizajna mreže.

Sigurnost

Uvođenje (poboljšanje) sigurnosti.
Procena trenutnih sigurnosnih mera.

Pregled lokacije

Optimalno postavljanje bežičnih pristupnih uređaja (access point – AP).
Radio (RF) planiranje.

Analiza spektra

Detekcija problema u Wi-Fi mrežama.
Pretraga za uređajima koji ometaju Wi-Fi.

P2P Link

Bežično povezivanje udaljenih lokacija.
Point-to-Point WiFi link – P2P.

Rešavanje problema

Analiza trenutnih problema u mreži.
Otklanjanje kvarova u radu mreže.

Konsalting

Preporuke. Informacije.
Korisni saveti.


Navedene usluge se mogu vršiti kako na Vašoj lokaciji, tako i sa udaljenog mesta. Na Vama je da nas pozovete, a na nama da Vam ponudimo najoptimalnije rešenje Vašeg sistema.

Za više informacija o našim servisima možete nas kontaktirati.