… bežičnih mreža koje Vam možemo sprovesti u delo, primenljiva su za:
 • Aerodrome
 • Amfiteatre / sale za predavanja
 • Hotele
 • Koncertne hale
 • Konferencije (male/srednje/velike)
 • Kongresne centre
 • Parkove
 • Restorane
 • Skladišta / magacine
 • Stadione
 • Svečane sale
 • Tržne centre

Za sve navedene objekte prvo, uz pomoć najsavremenijeg softvera, radimo pregled pokrivenosti lokacije bežičnim Wi-Fi signalom (wireless site survey). Tek tada dajemo procenu broja bežičnih uređaja (AP) potrebnih za kvalitetno i optimalno pokrivanje objekta signalom i kreiramo detaljan plan projekta. Nakon izrade detaljnog plana projekta, sledi dogovor oko implementacije predloženog rešenja.

Za više informacija o našim rešenjima možete nas kontaktirati, a spisak usluga koje pružamo možete videti ovde…


Primer pregleda pokrivenosti lokacije Wi-Fi signalom (wireless site survey), koja je okružena debelim betonskim zidovima.

Na slici se vide tri bežična uređaja (access point) koja Wi-Fi signalom pokrivaju veći deo objekta (zelena i žuta boja). Sivom i belom bojom su označena mesta slabije pokrivenosti Wi-Fi signalom.

Wireless site survey