Spoljne (outdoor) fiksne bežične komunikacije koriste dve primarne metode za implementaciju bežičnih linkova: Point-to-Point (PtP) i Point-to-Multipoint (PtMP).

 • Point-to-Point linkovi (PtP): Povezuju dve lokacije, obično do daljine od nekoliko kilometara, formirajući Ethernet konekciju (bridge).
 • Point-to-Multipoint linkovi (PtMP): Povezuju tri ili više lokacija, koristeći jednu baznu stanicu (Access Point) i više klijentskih uređaja (CPE stanica – Customer Premise Equipment) povezanih na baznu stanicu.

Point-to-Point (PtP) linkovi

Sledeći predlozi zasnivaju se na referentnim rastojanjima. Stvarni rezultati zavise od smetnji okoline (interferencija), optičke vidljivosti (line-of-sight), ograničenja u izlaznoj snazi predajnika i drugih faktora. Navedeni proizvodi sortiraju se po udaljenosti; od najkraće do najduže.

Kratke distance (0-5 km)

 • NanoBeam 5AC-G2: preporučuje se za kratke linkove, superiorne performanse zahvaljujući najnovijoj airMAX AC tehnologiji koja omogućava do 450Mbps propusnog opsega.
 • NanoStation 5AC Loco: dobar za kratke linkove. Najekonomičnije PtP rešenje sa airMAX AC tehnologijom.
 • NanoStation 5AC: Veoma popularan proizvod za kratke linkove, često se koristi za video nadzor jer poseduje 2 ugrađena Ethernet porta, takođe sa airMAX AC tehnologijom.
 • airFiber5X+AF-5G23-S45: 5GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber 24: 24GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 1.5Gbps agregirane propusne moći (750Mbps+ Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber 24HD: 24GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 2Gbps agregirane propusne moći (1Gbps+ Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove.

Srednje distance (5-15 km)

 • LiteBeam 5AC-23-G2: Preporučen kao CPE za većinu slučajeva, superiorne performanse zahvaljujući najnovijoj airMAX AC tehnologiji koja omogućava do 450Mbps propusnog opsega.
 • PowerBeam 5AC-G2: Preporučen kao CPE za linkove velikih daljina, ili PtP linkove srednjih daljina. Superiorne performanse zahvaljujući najnovijoj airMAX AC tehnologiji koja omogućava do 450Mbps propusnog opsega.
 • PowerBeam 5AC ISO:  Veoma sličan PowerBeam 5AC modelu. Preporučuje se za okruženja sa velikim nivoom smetnji (interferencije).
 • airFiber5X + AF-5G30-S45: 5GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps agregirane propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber5/5U: 5GHz band. Idealan za linkove visokih performansi do 1.2Gbps agregirane propusne moći (620Mbps Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber11FX+Antenna: 11GHz licencirani opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 1.3Gbps agregirane propusne moći (680Mbps Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove. Licencirani opseg.

Velike distance (15+ km)

 • Rocket 5AC + RocketDish LW: odličan izbor veoma udaljene linkove visokih performansi. Do 450Mbps TCP/IP propusnog opsega na kanalu širinu 80MHz. Daljine od 100+ kilometara.
 • airFiber5X + AF-5G34-S45: 5GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber11FX+Antenna: 11GHz licencirani opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 1.3Gbps agregirane propusne moći (680Mbps Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milon pps, odziv (latencija) ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove. Licencirani opseg.

Linkovi visokih performansi (High-Performance Backhaul)

 • airFiber 24HD: Za ekstremne performanse, airFiber 24HD može da isporuči do 2Gbps propusnog opsega na daljinama od 2+ kilometara na 24GHz opsegu, i do 1.4Gbps na linkovima ispod 9 km. Međutim, pod određenim povoljnim okolnostima, uređaj se može iskoristiti do daljine od 20 kilometara.
 • airFiber 24: Za superiorne performanse, airFiber 24 može da isporuči do 1.4Gbps propusnog opsega na daljinama od 5+ kilometara na 24GHz opsegu. Međutim, pod određenim povoljnim okolnostima, uređaj se može iskoristiti do daljine od 13 kilometara.
 • airFiber 5 and 5U: Idealne superiorne performanse na 5GHz opsegu, airFiber 5/5U omogućava do 1.2Gbps propusnog ospega. Pod određenim okolnostima, može se iskoristiti za linkove do 100 kilometara.
 • airFiber5XHD+Antennas: 5GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 1Gbps agregirane propusne moći. Snaga procesiranja do 2 miliona pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber2X+Antennas: 2.4GHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps agregirane propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber3X+Antennas: 3.XGHz opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps agregirane propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove.
 • airFiber4X+Antennas: 4.7-4.9GHz licencirani opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 500Mbps agregirane propusne moći koristeći kanal širine od samo 50MHz. Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) oko 2ms. Podržava Jumbo frejmove. Idealan za Public Safety s obzirom da radi u 4.7-4.9GHz opsegu.
 • airFiber11FX+Antenna: 11GHz licencirani opseg. Idealan za linkove visokih performansi do 1.3Gbps agregirane propusne moći (680Mbps Full-Duplex). Snaga procesiranja do 1 milion pps, odziv (latencija) ispod 1ms. Podržava Jumbo frejmove. Licencirani opseg.

Point-to-Multipoint (PtMP) linkovi

PtMP performanse zavise od obe strane linka, pa ako su velike udaljenosti cilj, veoma je važno izabrati odgovarajuću baznu stanicu i odgovarajući CPE za svako rešenje. Postoji kompatibilnost između airOS 6 (za M uređaje) i airOS 8 (za AC uređaje). Moguće je nadograditi ceo M sektor jednostavnom zamenom M access point –a za airMAX AC access point.

Napomena: Mešoviti režim je podržan samo kada se koristi airMAX AC radio kao access point.

Bazne stanice

Obično se nalaze na tornjevima, zgradama ili jarbolima. Visina postavljanja određuje maksimalnu pokrivenost. Prilikom planiranja bazne stanice, obično je idealno planirati antenu sa najmanjim pokrivanjem koje i dalje pokriva željeno područje. Antene sa većom širinom snopa (beamwidth), koje pokrivaju širu zonu koja doseže više stanica, mogu biti osjetljivije na smetnje, što rezultuje smanjenim performansama.

Bazne stanice malog kapaciteta i malog dometa

Napomena: Idealan uređaj za početna rešenja u zonama sa niskom interferencijom.
 • Rocket M + airMAX OMNI antena: do 60+ istovremenih klijentskih stanica kada svi uređaji podržavaju airMAX. Veoma podložne interferenciji i preporučuju se samo za ruralna područja (mogu se povezati samo M klijenti).

Bazne stanice velikog kapaciteta i visokih performansi

 • Rocket 5AC PRISM G1/G2 + airMAX AC Sector antena: Carrier-grade (WISP) sistem za bazne stanice najviših perormansi. Osam 45° antena za 360° pokrivenost. Koristi prednosti airPRISM tehnologije koja značajno smanjuje (co-adjacent) šum susednih kanala.
 • Rocket 5AC Lite + Titanium sektor antene: Rešenje visokih performansi za zone sa srednjom i velikom gustinom klijenata. Promenljiva širina snopa (60-120°) antena za skalabilni rast mreže. Koristi najnoviju airMAX AC tehnologiju.
 • LiteBeam5AC-16-120: Ultra-lagan airMAX AC sektor + radio sa neverovatnim performansama. Pokrivenost od 120°.
 • IsoStation5AC: Sektorska horn antena sa visokim stepenom izolacije. Idealan za urbana okruženja sa velikim brojem klijenata ili za micro-PoP okruženja (Point of Presence). Isporučuje se sa sektorskom horn antenom 45°/15dBi, a opciono sa 30°,60° i 90° horn sektorima.
 • PRISMStation5AC: Horn antena sa visokim nivoom izolacije sa aktivnim PRISM RF filtriranjem i GPS –om za poboljšano lociranje, smanjenjem šuma i brzine do 500Mbps. 

Oprema na strani korisnika – CPE

Napomena: Ubiquiti UniFi linija proizvoda ima mnoge prednosti kada se instalira sa airMAX korisničkom opremom (CPE), uključujući centralizovan SDN menadžment, hotspot/guest portal, naprednu SSID/WLAN konfiguraciju, rutiranje, switching…!

Kratke distance (0-3 km)  

 • NanoBeam 5AC-G2: Nešto veći domet od NanoBeam 5AC-19 M sa većom usmerenošću.

Srednje distance (3-7 km)

 • LiteBeam 5AC-23-G2: Cenovno povoljan klijentski uređaj (CPE), sa veoma uskom širinom snopa i MIMO tehnologijom. Predstavlja novi industrijski standard za AirMAKS AC CPE.
 • PowerBeam 5AC-G2: Korisnički uređaj sa velikom usmerenošću, veći domet i niži nivo šuma.

Velike distance (7+ km)

 • PowerBeam 5AC-500/620: Uređaj velike snage, antena velike usmerenosti, veliki domet i niži šum, estetski prilagođen u odnosu na dosadašnja rešenja access point-a.
 • Rocket 5AC-Lite + RocketDish LW: Uređaj sa najboljim performansama, viši trošak od integrisanih modela, može biti ružan kao CPE, podržava IsoBeam dodatke za bolju izolaciju, dolazi sa RF prigušnicama. 
Napomena: Ispravno je koristiti uređaje visokih performansi za kraće udaljenosti. Kao primer, NanoBridge M će verovatno nadmašiti Loco M za veze kratkog dometa zbog svojstava antene.

Frekvencije

Svaka frekvencija ima različite karakteristike zbog fizike i upotrebe. Niže frekvencije imaju bolje karakteristike širenja od viših frekvencija i mogu bolje raditi u okruženjima gde je optička vidljivost (line-of-sight) loša (npr. zbog drveća). Međutim, ovi opsezi mogu imati i veći nivo šuma i smetnji, tako da je važno odabrati frekvenciju koja najbolje funkcioniše u vašoj situaciji.

900MHz (M900) – Prednosti i mane

 • Veća tolerancija na drveće i manje objekte u odnosu na više frekvencije
 • Obično veći nivo šuma
 • Širina propusnog opsega samo 26MHz
 • Nije svuda nelicenciran

2.4GHz (M2) – Prednosti i mane

 • Nelicenciran opseg širom sveta
 • Samo tri nepreklapajuća 20MHz kanala (1, 6, 11)
 • Veoma zauzet opseg; mnogo interferencije od bežičnih telefona, kućnih bežičnih rutera, drugih Wireless Internet Service Provider -a (WISP)…
 • Ne preporučuje se širina kanala od 40MHz

3.x GHz (M3-M365) – Prednosti i mane

 • 300MHz propusnog opsega u zemljama gde je opseg od 3.4GHz do 3.7GHz dostupan
 • Opseg bez smetnji, u većini područja
 • Samo 25MHz propusnog opsega u zemljama gde se opseg od 3.65GHz može koristiti
 • Zahteva licenciranje

5 GHz (5AC/AF5/AF5X) – Prednosti i mane

 • Nelicenciran opseg širom sveta
 • Viša EIRP ograničenja dozvoljavaju antene većeg pojačanja i linkove većih udaljenosti
 • Dostupan veliki deo frekventnog spektra
 • Slabija propagacija u odnosu na niže frekvencije kada su prisutni objekti (drveće, zidovi…)

10 GHz (M10) – Prednosti i mane

 • Bez smetnji u većini slučajeva, veoma koristan opseg kada je opseg od 5.8GHz zauzet
 • Veoma mala Fresnelova zona
 • Dostupan samo u nekim područjima
 • Licenciran opseg
 • Zahteva potpunu optičku vidljivost

11 GHz (AF11FX) – Prednosti i mane

 • Bez smetnji u većini slučajeva, veoma koristan opseg kada je opseg od 5.8GHz zauzet
 • Veoma mala Fresnelova zona
 • Dostupan samo u nekim područjima
 • Licenciran opseg
 • Zahteva potpunu optičku vidljivost

Tipovi antena

Antene velikog pojačanja imaju bitnu ulogu u spoljnim bežičnim komunikacijama zbog dva glavna razloga:

 • Obezbeđuju veliko pojačanje signala, što rezultuje boljim kvalitetom linka;
 • Imaju veliku usmerenost zbog čega pomažu u boljem filtriranju šuma, što je naročito važno u okruženjima sa visokim nivoom šuma.

Kategorije antena:

 • Yagi: Usmerena, koristi se za PtP linkove i CPE aplikacije. Često se koristi za niže frekvencije (900MHz), zbog svoje veličine;
 • Grid: Usmerena, koristi se za PtP linkove i CPE aplikacije. Odlično izdržava opterećenje vetrom. Međutim, ovaj tip antene ima samo jedan polaritet (1×1 – vertikalni ili horizontalni) i samim tim ima lošije performanse u odnosu na 2×2 antene (dish, panel);
 • Panel: Usmerena, koristi se za PtP linkove i CPE aplikacije. Kompaktan dizajn koji je odličan u situacijama kada velike antene (dish) nisu poželjne;
 • Dish: Najusmereniji tip antene, airMAX antene sa najboljim perormansama za PtP aplikacije. Obično su veće i teže;
 • Omni: Obezbeđuje 360 stepeni horizontalne pokrivenosti (omni-direkcionalna). Idealna za bazne stanice (AP) malog kapaciteta i široke pokrivenosti;
 • Sector: Idealan izbor za bazne stanice visokih performansi. Omogućavaju veće pojačanje i usmerenost u odnosu na omni-direkcione antene. Nude se sa opcijama od 45, 60, 90 ili 120 stepeni horizontalne pokrivenosti.

Gore navedeni linkovi su samo neki od primera. Pregled airMAX antena možete videti na tovoj strani, u sekciji sa antenama.


Tekst preuzet sa Ubiquiti web sajta: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205197750-airMAX-Which-product-should-I-use- i preveden od strane TIM Networks, radi približavanja materije korisnicima u Srbiji i Balkanu.

Informacije i savete oko implementacije bežičnih PtP i PtMP linkova možete dobiti putem telefona i e-mail -a.


Ubiquiti airMAX – izbor outdoor uređaja
Tagged on: