Press "Enter" to skip to content

Cisco AP direktno na PoE portove WLC-a

Da bi se Cisco AP-ovi koji su direktno povezani na PoE portove Cisco WLC-a (bez eksternog sviča) uspešno registrovali, potrebno je prepraviti par stavki, kako na WLC-u tako i na AP-ovima.

Direktno povezivanje Cisco WLC-a i AP-ova zahteva da interfejsi na koje su AP-ovi povezani (3 i 4) budu ujedno i management interfejsi.

WLC –> Controller –> Interfaces –> management –> Physical Information…

Cisco AP-ovi, putem direktne veze sa WLC-om, ne dobijaju IP adresne parametre od DHCP-a na WLC-u. Samim tim je potrebno ručno definisati IP parametre na AP-ovima, putem komande…

AP# capwap ap ip adresa_ap-a maska gateway

AP# capwap ap ip 172.16.5.120 255.255.255.0 172.16.5.1

Cisco AP će nakon konfigurisanja ovih parametara pokrenuti WLC discovery (ka 255.255.255.255 IP adresi), pronaći WLC i registrovati se na njega. Uspešna registracija AP-a na WLC se može videti putem WLC GUI-a: WLC –> Wireless

U svakom slucaju ovu kombinaciju treba izbegavati i uvek koristiti svič!
AP povezati na access port sviča, a WLC (njegov management port) na trunk port sviča.