Press "Enter" to skip to content

Bad-Fi

O temi pravilnog postavljanja bežičnih access point-a ću neki drugi put.
Ovaj put – kako NE TREBA raditi.

Slika govori više od 1000 reči – https://badfi.com/bad-fi/

I što bi jedan moj kolega rekao: “Nažalost, i Bad-Fi radi”.

Comments are closed.